(pulubi prank) gawin nating 20x ang ibibigay mo sa akin

17

dito naipapakita ang pagmamalasakit at pagiging pusong filipino ng bawat isa sa atin kaya atin ng panoorin at ma inspired …

source