నాకు నువ్వు వద్దు నేను రెండో పెళ్లి చేసుకుంటా || Prank on DJ Karthik wife

28

నవ్వకంది మేడం నవ్వు కూడా సిగ్గు పడుతుంది.. letest telugu pranks | love proposal prank …

source