WATCH: Oh No! It's B.O. (Biro Only)! | April 23, 2022 | 8:00PM

    5

    Oh no! Nandito na ang Hari ng Prank! Joey De leon! Kasama ang mga Pranktito and Pranktita na maghahasik ng kalokohan at …

    source