Luigi Pranks Pikachu (GONE WRONG)

3

Luigi tries to prank Pikachu but it goes horribly wrong!!! Luigi Pranks Pikachu (GONE WRONG) Pikachu’s Playstation 4 is broken, Luigi sees the opportunitty to …

source